Onderteken de petitie voor behoud van Kunst in het Kerkje!

Wilt u ook uw steun betuigen en onze uitdrukkelijke wens om Kunst IN het Kerkje voort te zetten ondersteunen? Onderteken dan de petitie. Zo kunt u kenbaar maken dat u het werk en de inzet van bestuur en vrijwilligers van KihK van de afgelopen 43 jaren waardeert en wilt behouden. Kunst in het Kerkje hoort IN en niet UIT het kerkje!

Dreiging voor het Kerkje

Een uniek Kunst- en Cultuurpodium in een uniek monument
Ruim 43 jaar geleden – in 1977 – is het Vincentiuskerkje in Oud Velp het domicilie geworden van de Stichting Kunst in het Kerkje. De stichting werd destijds door het bestuur van de gemeente Grave opgericht om de inwoners van de gemeente met historische en hedendaagse kunst in contact te brengen. Door de jaren heen is Kunst in het Kerkje uitgegroeid tot een podium waar lokale, regionale en soms ook landelijk bekende kunstenaars exposeren. Ook muzikaal wordt er zo’n 6 tot 8 keer per jaar een breed scala aan klassieke en hedendaagse stijlen geboden.

Nieuwe plannen
In de afgelopen 5 jaar is in de gemeente veelvuldig gesproken over de plannen rondom “De Drie Spitsen” – de beide kloosters en het kerkje – in Velp en de rol van het Vincentiuskerkje. In 2017 is een visienota opgesteld waarbij ook de Provincie Brabant betrokken was: Stapvoets Verblijven. Ondanks toezeggingen van de gemeente en in het recente verleden gemaakte afspraken, is er weinig overleg geweest met ons als gebruiker van het Vincentiuskerkje over de plannen en de uitwerking daarvan. De rol van het kerkje is tot op vandaag niet duidelijk. In het overleg met voormalig portefeuillehouders is aan het bestuur steeds verteld dat er geen sprake zou zijn van vertrek uit het kerkje.

Besluit college
Het huidige College van Burgemeester & Wethouders heeft op 30 juni van dit jaar besloten dat Kunst in het Kerkje uit het Vincentiuskerkje moet vertrekken. Uiterlijk 1 februari 2021 moet het kerkje leeg opgeleverd worden. Het bestuur van de stichting heeft hierover op 17 juli een brief ontvangen. Een sobere mededeling slechts, waarbij iedere vorm van uitleg of motivering voor dit besluit ontbrak.

Reactie bestuur KihK
In reactie op de brief van de gemeente heeft het bestuur van de stichting gesteld dat – gezien het ontbreken van enige motivatie voor het besluit en de eerder gedane toezeggingen – er geen reden is om aan te koersen op vertrek uit het Vincentiuskerkje.

Steunbetuiging

In relatief korte tijd bereiken ons vele steunbetuigingen, per telefoon, per e-mail en via social media. Om het brede draagvlak voor het Graafse kunst- en cultuurpodium zichtbaar te maken heeft het bestuur besloten om kunstliefhebbers, bezoekers, kunstenaars en vrienden van Kunst in het Kerkje via een petitie een stem te geven.

Onderteken de petitie
U kunt de petitie zowel digitaal als op papier ondertekenen. Indien u op papier wilt ondertekenen, kunt u de petitie printen, ondertekenen en in de bus doen of opsturen naar: Jan Hondongpark 8, 5361 JD Grave of Willem Verheidenstraat 11, 5361 BC Grave.

Delen

Pastoor Loefsweg 1 Velp-Grave (NB) | info@kunstinhetkerkje.nl | RSIN/Fiscaal nummer: 816692178