Wethouder Lemmen weigert petitie in ontvangst te nemen

(Foto rechts uit artikel van De Gelderlander. © Ed van Alem)

Bestuur KihK: “Wij blijven open staan voor dialoog. Daar zijn er wel twee voor nodig.”

Wethouder Lemmen heeft gisteravond geweigerd de uitkomst van de petitie in ontvangst te nemen. Hij is weggelopen uit de voor raadsleden georganiseerde werkbijeenkomst over de ontwikkeling van de 3-Spitsen. Ruim 1250 ondertekenaars steunden onze oproep om in dialoog te gaan over het besluit van het college van B&W om KihK het gebruik van het Vincentiuskerkje te ontzeggen.

Voor de overhandiging van de petitie was het een uitgelezen moment: wethouder Lemmen had gekozen voor een werkbijeenkomst in ‘ons’ Kerkje. Helaas, het liep allemaal anders. Al bij binnenkomst weigerde hij iedere dialoog. Voor KihK het signaal over te gaan tot actie. Nadat wethouder Lemmen de bijeenkomst had geopend, luidde KihK de ‘(nood)klok’ en betrad het podium om alsnog in een paar minuten de petitie aan te bieden en wethouder Lemmen uit te nodigen werk te maken van de tijdens ons kennismakingsgesprek van 23 juni jl. gemaakte afspraken:

  1. KihK neemt deel aan de gesprekken met de relevante partijen in het 3 spitsen gebied;
  2. U accepteert onze uitnodiging om nader kennis te maken d.m.v. een werkbezoek ter plaatse.
    Tijdens het uitspreken van ons verzoek verliet wethouder Lemmen tot verbijstering van alle aanwezigen de bijeenkomst.

KihK blijft hopen op spoedige hervatting van het overleg. Dat hebben wij recentelijk nog eens duidelijk gemaakt in onze brief van 11 september jl., een handreiking aan wethouder Lemmen.
Wij blijven openstaan voor de dialoog. It takes two to tango!

Het bestuur van de stichting
Kunst in het Kerkje

Delen

Pastoor Loefsweg 1 Velp-Grave (NB) | info@kunstinhetkerkje.nl | RSIN/Fiscaal nummer: 816692178