11 APRIL 2016

Kerkje in de steigers

De werkzaamheden vinden in hoofdzaak aan de buitenzijde van de kerktoren plaats. In de binnenzijde van de kerktoren vinden de volgende werkzaamheden plaats:
- Herstel voegwerk tpv scheur;
- Herstel diverse houten onderdelen van de kapconstructie van de spits;
- Herstel houten vloer 2e torenzolder;
- Verbeteren toegankelijkheid torenspits.

In de kerk zelf vinden geen werkzaamheden plaats. De exposities en concerten vinden volgens programma plaats. Op maandag 11 april zal aangevangen worden met de opbouw van de steiger, naar verwachting zullen deze werkzaamheden 3 weken in beslag nemen. Na gereedkomen van de steiger zal in eerste instantie de lei- en loodbedekking worden verwijderd. Vervolgens zal het te vervangen metsel- en voegwerk worden uitgehakt en zal het houten dakbeschot en de houten kapconstructie worden hersteld/gerestaureerd. Tot slot zal aangevangen worden met het aanbrengen van het lei- en loodwerk.

Volgens de planning van de aannemer zullen de werkzaamheden vlak na de bouwvak (ca. september 2016) gereed zijn. De intentie van een ieder is echter de werkzaamheden voor de bouwvak (juli 2016) op te leveren. Een en ander zal echter zijn van de weersomstandigheden en de status waarin diverse onderdelen zich bevinden (wat op dit moment nog niet kan worden waargenomen).

De steiger wordt dusdanig gebouwd dat toegang tot de kerktoren te allen tijde mogelijk is.

Delen

Pastoor Loefsweg 1 Velp-Grave (NB) | info@kunstinhetkerkje.nl | RSIN/Fiscaal nummer: 816692178