VACATURE
Bestuurslid Exposities (m/v)

In verband met de aflopende bestuurstermijn van het huidige bestuurslid komt op korte termijn vacant de (vrijwilligers-)functies van: Bestuurslid Exposities (m/v). 

Je zult onderdeel uitmaken van een enthousiast en betrokken bestuur dat momenteel bestaat uit 7 personen: voorzitter, secretaris, penningmeester, organisator exposities en organisator concerten. De overige 2 leden vervullen een meer generieke, bestuur-ondersteunde rol.

Takenpakket:

 • opstellen van een (meerjaren-) expositieplan en bijbehorende begroting;
 • organiseren van jaarlijks een tiental exposities beeldende kunst;
 • benaderen en contracteren van exposanten, faciliteren van de inrichting van de exposities, verzorgen van de pr van de betreffende exposities, daarin bijgestaan door leden van de expositie-commissie en de coördinator communicatie en websitebeheer;
 • coördineren van de activiteiten van de expositie-commissie;
 • opstellen tentoonstellingsberichten ten behoeve van de website;
 • instrueren en informeren van de coördinator websitebeheer en communicatie;
 • meedenken, adviseren en meebeslissen in uiteenlopende bestuursaangelegenheden.

Wij nodigen je (m/v) uit te solliciteren naar deze binnen ons bestuur vitale functie, als je je kunt vinden in het volgende profiel:

 • hbo of universitair denk- en werkniveau;
 • brede algemene kennis op het terrein van beeldende en toegepaste kunst;
 • in het bezit van een geëigend netwerk in de relevante lokale en regionale kunst- en cultuursector;
 • initiatiefrijk en praktisch van instelling, bereid zelf mee vorm te geven aan projecten die bijdragen aan de reputatie KihK én een gezonde exploitatie;
 • goed in klein teamverband en met vrijwilligers kunnen werken;
 • sparringpartner kunnen zijn voor collega-bestuursleden;
 • affiniteit met kunst en cultuur in het algemeen en de doelstelling van de stichting in het bijzonder;
 • voldoende tijd om daadwerkelijke inzet te leveren; ca. 4 uur in de week plus jaarlijks een maximaal 10 vergaderingen in de avonduren;
 • woonachtig in gemeente Grave of directe omgeving.

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact met ons op door het sturen van je sollicitatiebrief met CV per email aan de secretaris van het bestuur, Jet de Jong-Mertens: info@kunstinhetkerkje.nl . Voor nadere informatie over KihK verwijzen wij naar onze website: www.kunstinhetkerkje.nl. Je kunt desgewenst ook contact opnemen met Irene Lay, bestuurslid Exposities: exposities@kunstinhetkerkje.nl .

Delen

Pastoor Loefsweg 1 Velp-Grave (NB) | info@kunstinhetkerkje.nl | RSIN/Fiscaal nummer: 816692178