Meer dan 1250 ondertekenaars petitie!

Het bestuur dankt alle ondertekenaars voor hun steun aan ‘de goede zaak’. Uw steun is voor ons een geweldige bemoediging in de strijd om het behoud van het Vincentiuskerkje als thuisbasis van Kunst in het Kerkje.

Hieronder volgt de tekst van de aanbiedingsbrief bij de petitie.

Geachte wethouder Lemmen.
Hierbij overhandigen wij u niet zonder trots de resultaten van de door ons gestarte petitie. “Op papier, zodat u er wat mee kunt.”
Meer dan 1250 podium- en beeldende kunstliefhebbers en -aanbieders hebben de petitie, waarin wij erop aandringen dat het college zijn niet nader gemotiveerde besluit van 30 juni 2020 intrekt, ondertekend. Een mooi resultaat, dat voelt als een stevige steun in de rug.

Een nadere analyse van de data leert ons dat ongeveer 75% van de ondertekenaars uit de gemeente Grave en haar regio (Wijchen, Nijmegen, Cuijk, Boxmeer, Uden, Oss, Ravenstein) komt. Ons beeld wordt bevestigd: KihK is voor velen in de wijde omtrek een gevestigde naam op het terrein van kunst en cultuur. De circa 25% bovenregionaal onderstreept nog eens de aantrekkingskracht en het potentieel van het unieke cultuurkoppel Vincentiuskerkje-KihK.

In onze brief van 11 september jl. nodigen wij u uit werk te maken van de tijdens ons kennismakingsgesprek van 23 juni jl. gemaakte afspraken:

  1. KihK neemt deel aan de gesprekken met de relevante partijen in het 3 spitsen gebied;
  2. U accepteert onze uitnodiging om nader kennis te maken d.m.v. een werkbezoek ter plaatse.

Wij zien uit naar uw positieve reactie en uw uitnodiging om op zo kort mogelijke termijn met elkaar in gesprek te gaan.

Het doet recht aan de inspanningen van de vele vrijwilligers van KihK de afgelopen bijna 45 jaar én aan de uitkomst van de petitie, als het besluit van het College van B&W d.d. 30 juni 2020 bij hervatting van het overleg wordt ingetrokken.

Het bestuur van de stichting
Kunst in het Kerkje

Delen

Pastoor Loefsweg 1 Velp-Grave (NB) | info@kunstinhetkerkje.nl | RSIN/Fiscaal nummer: 816692178