22 NOV 2018 • 20.00 UUR

Lezingen over én in het oude Sint-Vincentius Kerkje

Velps Heem organiseert samen met KihK een lezingenavond over het oude Sint Vincentius kerkje in Velp. Historicus Wim Kattenberg zal in gaan op de bredere context op de bestuurlijke, economische en kerkelijke ontwikkeling van Noordwest-Europa vanaf 500 in het algemeen, die van het Nederrijn-Maasgebied en Velp in het bijzonder. Monumentendeskundige Hugo van Capelleveen zal zich richten op de ontwikkeling van de kerkelijke bouwkunst in algemene zin en specifiek voor het voormalige Sint-Vincentius kerkje.

http://velpsheem.nl/index.htm

Entree €6,50 alleen online, Incl. boekje

Bestel kaarten

Delen

Pastoor Loefsweg 1 Velp-Grave (NB) | info@kunstinhetkerkje.nl | RSIN/Fiscaal nummer: 816692178