Kunst in het Kerkje gaat voorlopig in de ‘ruststand’

De achtergrond van deze voorlopige ruststand is tweeledig: het uitwerken van verdere samenwerking met alle gebruikers van het Kerkje en het gebrek aan vrijwilligers!
In 2021 is gestart met een 'proeftuin', waar samen met andere gebruikers wordt gekeken naar een breder kader van activiteiten die in het Kerkje kunnen worden georganiseerd. Daarnaast wordt er een beheerstichting opgericht, die voorwaarden met de gebruikers zal vaststellen (zoals hoe om te gaan met het gebouw, verzekeringen, huur e.d.).
Bij het organiseren van exposities en concerten is Stichting Kunst in het Kerkje mede afhankelijk van de voorwaarden voor het gebruik. Zolang deze voorwaarden niet zijn vastgesteld, is het verstandig even pas op de plaats te maken met maken van afspraken met musici en exposanten.

Gebrek aan vrijwilligers

Delen

Pastoor Loefsweg 1 Velp-Grave (NB) | info@kunstinhetkerkje.nl | RSIN/Fiscaal nummer: 816692178