Dreiging voor het Kerkje en de cultuur in Grave!

Misschien hebben jullie al één en ander vernomen via de Gelderlander of anderszins, er is wat commotie in verband met onze locatie.

Het bestuur van de stichting KihK is al heel lang met de gemeente in gesprek over – onder andere – een gebruiksovereenkomst en afstemming met het beleid rondom “De Drie Spitsen”, Stapvoets Verblijven en de functie van het Vincentiuskerkje. Tot dusver is nooit gebleken dat de huisvesting van Kunst in het Kerkje aldaar in het geding was.

Tot onze verrassing kregen we deze week het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders onder ogen waaruit blijkt dat het college voornemens is om het gebruik van het kerkje door KihK per 1 januari 2021 te beëindigen.

We gaan er uiteraard alles aan doen wat mogelijk is om het Vincentiuskerkje voor Kunst in het Kerkje te behouden. Kunst en cultuur zijn toch al niet erg breed bedeeld in onze gemeente en deze unieke locatie die we al 43 jaar in gebruik hebben, geven we zomaar niet op.
Dat betekent dat we er niet voor kiezen om nu al verhuisplannen uit te werken of ons hierbij neer te leggen. We zijn en staan sterk om de gemeente aan te spreken op eerder gedane toezeggingen en gemaakte afspraken.

Intussen blijven we werken aan de programmering van exposities en concerten voor zover die gepland zijn. Zonder tegenbericht gaan deze dus gewoon door. We zullen u via nieuwsbrieven en deze website op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen.

Een warme groet van het bestuur,
Frédérique Bijl, voorzitter.

Delen

Pastoor Loefsweg 1 Velp-Grave (NB) | info@kunstinhetkerkje.nl | RSIN/Fiscaal nummer: 816692178