De Stichting

De Stichting Kunst in het Kerkje is in 1977 opgericht op initiatief van het gemeentebestuur met als doelstelling om ‘de plaatselijke bevolking in contact te brengen met historische en hedendaagse kunstuitingen’. Het bestuur van de Stichting heeft de vrijheid dat zelf verder in te vullen en doet dat door het organiseren van exposities en concerten.

De afgelopen jaren is het Kerkje uitgegroeid tot een plek waar lokale, regionale en soms landelijk bekende kunstenaars exposeren. Alle kunstuitingen komen daarbij in de loop van het jaar aan de orde: van keramiek tot grafisch werk, van foto's tot houtsnijwerk. Ook muzikaal is er een breed aanbod: van klassieke kamermuziek tot wereldmuziek, van koormuziek tot het lichtere muziekgenre.
Ook wordt het kerkje gebruikt voor workshops, voorspeelmiddagen van muziekleraren en voor het maken van CD opnamen.

Het bestuur van de stichting
- voorzitter: Marion Hulsebosch
- secretaris: Jet de Jong-Mertens
- penningmeester: Karin Willems
- kunstprogrammering: Jacqueline Hochstenbach
- muziekprogrammering: Frank van Dorst

Bestuursleden van de Stichting Kunst in het Kerkje ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden ten behoeve van de Stichting.

PDF's van openbare documenten
- statuten Stichting Kunst in het Kerkje
- koersdocument 2018-2020
- bestuursreglement
-
profiel en samenstelling bestuur
- jaarverslag 2019
- jaarverslag 2020
- privacy beleid (AGV)
- privacy reglement

Pastoor Loefsweg 1 Velp-Grave (NB) | info@kunstinhetkerkje.nl | RSIN/Fiscaal nummer: 816692178