Steun ons  


Culturele ANBI status
De Stichting Kunst in het Kerkje is opgenomen in het ANBI-register (Algemeen Nut Beogende Instelling). De Stichting heeft de status van Culturele ANBI. Als ANBI instelling geniet zowel de Stichting Kunst in het Kerkje als de Nederlandse belastingbetaler die een gift doet aan onze Stichting bepaalde belastingvoordelen.

Vrijwilliger

Bij het organiseren van de concerten, lezingen en exposities kunnen we altijd hulp gebruiken. Denk daarbij aan activiteiten zoals het ophangen van posters en rondbrengen van flyers, het gereed zetten en weer opruimen van stoelen, het ontvangen van bezoekers, het schenken van een drankje tijdens de pauze, afwassen na afloop e.d. Kortom: handjes kunnen we altijd gebruiken.

Heeft u hiervoor belangstelling?  Vul dan het formulier in onderaan de pagina of neem contact met ons op: info@kunstinhetkerkje.nl


Vriend

Stichting Kunst in het Kerkje heeft een trouwe vriendenkring, waar we trots op zijn en die wij koesteren. Graag nodigen wij u – als cultuurliefhebber – van harte uit om tot onze vriendenkring toe te treden. Uw bijdrage komt rechtstreeks ten goede aan de programmering van onze exposities en concerten. Vanaf € 25,00 per jaar bent u Vriend van het Kerkje. Meer mag natuurlijk ook. Als Vriend ontvangt u onze speciale digitale nieuwsbrief waarmee wij u op de hoogte houden van de vele activiteiten die Kunst in het Kerkje organiseert en wordt u uitgenodigd voor de Jaarlijkse Vriendenborrel, waarmee wij u nader betrekken bij het wel en wee van de Stichting.Zet uw Vriendenlidmaatschap om in een gewone of periodieke gift

Giften zijn van harte welkom. U toont uw betrokkenheid en heeft bepaalde fiscale voordelen, wij kunnen het culturele aanbod voortzetten. Wel gelden er speciale voorwaarden. Zie elders op deze pagina over giften.

Wilt u Vriend worden? Vul dan het formulier in onderaan de pagina of neem contact met ons op: info@kunstinhetkerkje.nl.

Wat is een periodieke gift?

Een periodieke gift is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting van de gever. U moet ten minste vijf jaar achtereen minimaal eenmaal per jaar een vast bedrag geven aan een culturele instelling met de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). De giften moeten uiterlijk eindigen bij overlijden. U bent Vriend van onze culturele instelling. En vaak al meerdere jaren. Met het extra belastingvoordeel kunt u een grote bijdrage leveren. Zet uw vriendenlidmaatschap om in een periodieke gift. Er kan gekozen worden om de periodieke gift via de notaris vast te leggen of via een schriftelijke overeenkomst met de ANBI- instelling waaraan de gift wordt gedaan, de Stichting Kunst in het Kerkje. Wilt u een schriftelijke overeenkomst opmaken tussen u en de Stichting Kunst in het Kerkje? Wij willen u hier graag bij helpen: neem contact met ons op via info@kunstinhetkerkje.nl. Voor donateurs van de Stichting Kunst in het Kerkje /culturele ANBI’s geldt momenteel nog een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting hun gift verhogen met 25%. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1250.

Wat is een gewone gift?

Wenst u een eenmalige gift te doen? Dan doet u een gewone gift. Ook hiervoor geldt een aantal voorwaarden om de gift af te mogen trekken in uw aangifte. Lees meer. U doet de gift vrijwillig, en niet omdat u ertoe verplicht bent. De instelling levert geen tegenprestatie voor de giften. U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de gift heeft gedaan. Voor de gewone gift geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen. Hebt u het hele jaar een fiscale partner of kiest u ervoor om het hele jaar als fiscale partners beschouwd te worden? Tel dan de gewone giften van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Om de drempel te berekenen, telt u de drempelinkomens van u en uw fiscale partner ook bij elkaar op. Voor een gewone gift aan de Stichting Kunst in het Kerkje /culturele ANBI’s geldt momenteel nog een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting hun gift verhogen met 25%. Voor deze verhoging  geldt een maximum van € 1.250.


Sponsor

De Stichting Kunst in het Kerkje staat open voor sponsoring. U steunt ons door geld of andere middelen ter beschikking te stellen, of door het sponsoren van een concert of expositie, terwijl u tegelijkertijd uw organisatie promoot bij onze bezoekers. In ruil krijgt u publiciteit, bijvoorbeeld door het vermelden van bedrijfslogo of -naam op programmaboekjes of affiches. Daarvoor gaan we met u in gesprek. Sponsoring is altijd maatwerk en we horen ook graag uw ideeën hierover.Giften

Giften zijn van harte welkom. U toont uw betrokkenheid en heeft bepaalde fiscale voordelen, wij kunnen het culturele aanbod voortzetten. Wel gelden er speciale voorwaarden.Z ie elders op deze pagina over giften.

Wilt u sponsoren of een gift doen? Vul dan het formulier in onderaan de pagina of neem dan contact met ons op via info@kunstinhetkerkje.nl.

Gift (inclusief aftrek vennootschapsbelasting)

Indien u als bedrijf een niet-zakelijke betaling aan onze Stichting met ANBI-status wilt verrichten, kan het bedrijf mogelijk een beroep doen op de giftenaftrek. Deze aftrek bedraagt maximaal 50% van de fiscale winst per jaar met een maximum van € 100.000. Wanneer er wel een prestatie tegenover staat, spreken we van sponsoring. Een bedrijf boekt dit dan onder de post bedrijfskosten. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.  Wij adviseren u contact op te nemen met uw administrateur of accountant.

Aanmelden

Meld u aan als vrijwilliger, vriend of sponsor

Pastoor Loefsweg 1 Velp-Grave (NB) | info@kunstinhetkerkje.nl | RSIN/Fiscaal nummer: 816692178