Steun ons  

Stichting Kunst in het Kerkje waardeert uw hulp op verschillende manieren! Of het nu gaat om uw betrokkenheid, tijd, een helpende hand, of een financiële bijdrage, alles wordt gewaardeerd. Hierdoor kunnen we onze activiteiten voortzetten en blijven fungeren als een prachtige culturele hotspot op een prachtige locatie.

Vrijwilliger

Stelt u voor: genieten van een magisch concert, inspirerende lezingen en prachtige exposities. U kunt hier niet alleen van genieten, maar ook actief bijdragen aan hun succes. Uw inzet bij het verspreiden van posters, het ontvangen van bezoekers en het klaarzetten van evenementen is essentieel. In ruil daarvoor bieden we u de waardering van ons team en een plek in een bloeiende kunst- en cultuurgemeenschap. Doe mee en maak samen met ons deze ervaringen onvergetelijk. Meld u dan aan..

Vriend

We hebben een trouwe vriendenkring, waar we trots op zijn en die wij koesteren. Bent u nog geen Vriend, dan nodigen wij u – als cultuurliefhebber – van harte uit om tot onze vriendenkring toe te treden!

Vanaf € 25 per jaar bent u al Vriend van het Kerkje. Meer geven mag natuurlijk ook. Uw bijdrage komt rechtstreeks ten goede aan onze exposities en concerten.
Als Vriend ontvangt u onze nieuwsbrief waarmee wij u op de hoogte houden van de vele activiteiten die Kunst in het Kerkje organiseert. En u krijgt een uitnodiging voor de Jaarlijkse Vriendenborrel, waarmee wij u nader betrekken bij het wel en wee van de Stichting.

Geven met fiscaal voordeel

Giften zijn van harte welkom om ons culturele aanbod te kunnen blijven voortzetten. Stichting Kunst in het Kerkje (KihK) heeft een ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Omdat  Culturele ANBI heeft zowel de Stichting Kunst in het Kerkje als de Nederlandse belastingbetaler die een gift doet aan onze Stichting bepaalde belastingvoordelen.

Bent u al Vriend, denk er dan eens aan om uw Vriendenlidmaatschap om te zetten in een gewone of periodieke gift. Hiermee toont u uw betrokkenheid en als u aan een aantal voorwaarden voldoet kan dat fiscaal voordelig zijn. Met het extra belastingvoordeel kunt u een grote bijdrage leveren.

Periodieke gift

Culturele ANBI status

Goed nieuws voor u en voor Stichting Kunst in het Kerkje. De Stichting Kunst in het Kerkje is opgenomen in het  ANBI-register  (Algemeen Nut Beogende Instelling). De Stichting heeft de status van Culturele ANBI. Als ANBI instelling geniet zowel de Stichting Kunst in het Kerkje als de Nederlandse belastingbetaler die een gift doet aan onze Stichting bepaalde belastingvoordelen. Deze voordelen staan uitgebreid vermeld op onze website. 

Geeft u een periodieke gift, dan is deze volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
U geeft ten minste vijf jaar achtereen, minimaal eenmaal per jaar een vast bedrag aan KihK. De giften moeten uiterlijk eindigen bij overlijden.

U kunt de periodieke gift via de notaris vast leggen of via een schriftelijke overeenkomst met de ANBI-instelling Stichting Kunst in het Kerkje.

Wilt u een schriftelijke overeenkomst opmaken tussen u en de Stichting Kunst in het Kerkje?
Wij helpen u hier graag bij. Neem contact met ons op via info@kunstinhetkerkje.nl.

Voor donateurs van de Stichting Kunst in het Kerkje /culturele ANBI’s geldt momenteel nog een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting hun gift verhogen met 25%. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250.

Gewone (eenmalige) gift

Geeft u een eenmalig? Dan doet u een gewone gift. Onder een aantal voorwaarden mag u uw deze gift af trekken in uw belastingaangifte.

U doet de gift vrijwillig, en niet omdat u ertoe verplicht bent.
De instelling levert geen tegenprestatie voor de giften.
U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de gift heeft gedaan.
Voor de gewone gift geldt een drempelbedrag en een maximum.
Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken.
Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.
U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.
Hebt u het hele jaar een fiscale partner of kiest u ervoor om het hele jaar als fiscale partners beschouwd te worden? Tel dan de gewone giften van u en uw fiscale partner bij elkaar op.
Om de drempel te berekenen, telt u de drempelinkomens van u en uw fiscale partner ook bij elkaar op. Voor een gewone gift aan de Stichting Kunst in het Kerkje /culturele ANBI’s geldt momenteel nog een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting hun gift verhogen met 25%. Voor deze verhoging  geldt een maximum van € 1.250.

Giftenaftrek voor bedrijven

Indien u als bedrijf een niet-zakelijke betaling aan onze Stichting met ANBI-status wilt verrichten, kan het bedrijf mogelijk een beroep doen op de giftenaftrek.
Deze aftrek bedraagt maximaal 50% van de fiscale winst per jaar met een maximum van € 100.000. Wanneer er wel een prestatie tegenover staat, spreken we van sponsoring.
Een bedrijf boekt dit dan onder de post bedrijfskosten.
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 
Wij adviseren u contact op te nemen met uw administrateur of accountant.

Sponsor

Stichting Kunst in het Kerkje nodigt u uit om sponsor te worden. U kunt ons ondersteunen door financiële bijdragen of andere middelen beschikbaar te stellen, of door de sponsoring van een concert of expositie. Op deze manier promoot u tegelijkertijd uw organisatie bij onze bezoekers. Als tegenprestatie bieden wij u publiciteit, zoals het vermelden van uw bedrijfslogo of -naam op programmaboekjes of affiches. We gaan graag met u in gesprek om de mogelijkheden te bespreken, want sponsoring is altijd maatwerk. We zijn ook benieuwd naar uw ideeën hierover.

Meteen aanmelden of meer weten?

Pastoor Loefsweg 1 Velp-Grave (NB) | info@kunstinhetkerkje.nl | RSIN/Fiscaal nummer: 816692178