6 T/M 21 MRT 2021 • ZA + ZO 11-17 u • GEANNULEERD
Bea Evers met project Inside Out – Outside In 
SCHILDERIJEN

Bea Evers, Project Inside Out - Outside In

Inside Out – Outside In
Van 6 tot 21 maart 2021 kunt u een groepsexpositie bekijken onder de naam Inside Out – Outside In.
Het bijzondere aan deze expositie is dat reguliere kunstenaars (voor deze gelegenheid Insiders genoemd) samen met zogenaamde Outsider kunstenaars exposeren, waarbij ze zich in hun werk lieten inspireren door het gedicht Stroom, geschreven door Eva Gerlach. Het project is opgezet in samenwerking met Kunstenaarsvereniging Haarlem, waar in maart een soortgelijke expositie plaatsvindt.
Outsider kunst is een term die wordt gebruikt voor alle kunst die niet binnen de gevestigde kunstwereld valt. De kunstenaars die in deze stroming thuishoren zijn veelal autodidact, wat betekent dat zij geen formele kunstopleiding hebben genoten. Vaak zijn het mensen die maatschappelijk niet goed gezien worden, zoals bijvoorbeeld kunstenaars met een psychiatrische achtergrond of een verstandelijke beperking. Zij creëren een geheel eigen wereld die ontwapenend en vaak verrassend is en soms iets van de naïeve kunststroming weg heeft. In hun kunstenaarschap zijn ze niet “besmet” met de artistieke, culturele trends. Waar deze categorieën vaak strikt gescheiden worden gepresenteerd, vinden de deelnemende kunstenaars het een uitdaging om deze scheidslijn te doorbreken en hun werk gezamenlijk tentoon te stellen. 

Eva Gerlach is een van Nederlands bekendste dichters. Zij ontving in 2000 de hoogste Nederlandse letterkundige onderscheiding, de P.C. Hooftprijs. Dit jaar werd zij in België onderscheiden met de Herman de Coninckprijs voor haar nieuwste dichtbundel ‘Oog’. Het is een grote eer dat zij zo enthousiast haar medewerking aan deze exposities geeft. Zij zal onder andere een aan dit project gewijd interview geven voor het maartnummer van het tijdschrift voor kunst en literatuur ‘Pandora’ (te bestellen via pandora.uitgeverij@gmail.com). 

De expositie in Haarlemvindt van 06-03 tot 16-04-2021 plaats op locaties van kunstenaarsvereniging KZOD. Zie www.kzod.nlvoor informatie.
Contactinformatie

Informatie over de expositie in Velp: Bea Evers,
info@beaevers.nl, www.beaevers.nl

Algemene vragen over het project en de expositie in Haarlem: Lia Kok, info@liakok.nl, www.liakok.nl

Delen

Pastoor Loefsweg 1 Velp-Grave (NB) | info@kunstinhetkerkje.nl | RSIN/Fiscaal nummer: 816692178