7 T/M 22 OKT 2017 • ZA + ZO 11-17 u

Kees en Philip de Bruijn  
HOUTSCULPTUREN EN SCHILDERIJEN


Kees de Bruijn

“Met zagen, hakken en schuren kan ik gedachten en ideeën concreet maken in hout”, zegt Kees, “het is een creatief proces van zoeken en ontdekken”.

Hij beschouwt hout als levend materiaal, een heel natuurlijke materie die een prettige rust uitstraalt. In zijn werk maakt hij vaak gebruik van de ‘natuurlijke’ begrippen vergankelijkheid, groei, vitaliteit. Een andere keer neemt hij al werkend esthetische en abstracte kwaliteiten als uitgangspunt. Gemaakt met nadrukkelijke eenvoud, vaak groot en massief.

"Exposeren in een kerk vind ik wel aantrekkelijk", zegt hij, "want er is een duidelijk verband tussen bomen, religie en mensen. Hout heeft raakvlakken met mystiek".

Philip de Bruijn

Naast schilder is Philip de Bruijn ook fanatiek drummer. Schilderen en drummen hebben voor hem overeenkomsten: ze zijn beide expressief, fysiek en toegankelijk.

Philip's grote kleurrijke abstract-expressieve schilderijen zijn meestal aangenaam om naar te kijken, soms zijn ze echter minder toegankelijk. Of, zoals hij het zelf zegt: "Mijn schilderijen communiceren voornamelijk mijn persoonlijke emoties. Soms plaats ik ze in een maatschappelijke context, maar de kijker kan er een eigen invulling aan geven". Philip zit in het afstudeerjaar van de Willem de Kooning Academie in Rotterdam.

Delen

Pastoor Loefsweg 1 Velp-Grave (NB) | info@kunstinhetkerkje.nl | RSIN/Fiscaal nummer: 816692178