Musiceren in het kerkje

Bent u podiumkunstenaar en hebt u interesse om solo of met een ensemble in onze podiumserie te worden opgenomen? Stuur dan uw curriculum, contactgegevens, programmavoorstel en een
geluidsopname naar muziek@kunstinhetkerkje.nl. Indien uw voorstel voldoet aan onze criteria en past binnen onze programmering dan nemen we contact met u op.

Voor podiumactiviteiten in onze serie zijn twee mogelijkheden.
Ten eerste kunnen wij u een voorstel doen voor uitkoop tegen een nader te bepalen bedrag. In dat geval exploiteert de Stichting de activiteit en komen alle lasten en baten voor onze rekening. De andere mogelijkheid is dat u het kerkje huurt en het concert zelf exploiteert.

Aan onze podiumserie geven wij ruchtbaarheid via persberichten, deze site, social media en een nieuwsbrief naar een groot aantal geabonneerden.

Concerten in de serie vinden doorgaans plaats op
zondagmiddag om 14:00 uur.

Heeft u nog vragen? Aarzel niet en neem contact met ons op!

Pastoor Loefsweg 1 Velp-Grave (NB) | info@kunstinhetkerkje.nl | RSIN/Fiscaal nummer: 816692178