ZONDAG 18 DECEMBER 2022 • 14.00 uur

Cappella Pratensis
Gregoriaanse zangen uit de koorboeken van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap in 's-Hertogenbosch

Entree € 16,00

Bestel kaarten

Op zondagmiddag 18 december, aanvang 14.00 uur, verzorgt vocaal ensemble Cappella Pratensis een concert met oud-gregoriaanse kerkmuziek. Die middag staat het werk  Guillaume Dufay - Missa Ecce ancilla Domini - en gregoriaanse gezangen uit de Bossche Koorboeken op het programma.
De locatie is het Kerkje Velp, Pastoor Loefsweg 1 in Velp bij Grave. 

De Adem uit de hemel
‘De Aankondiging’ werd al vroeg beschouwd als één van de meest fascinerende mysteries van het christelijke geloof. Het verhaal, beschreven in het evangelie van Lucas, vertelt hoe de engel Gabriël aan de Maagd Maria aankondigt dat ze zwanger zal worden door de afflatus superi flamini, de adem uit de hemel.
Central in het programma van 18 december in het Kerkje in Velp staat de Missa Ecce ancilla Domini van Guillaume Dufay (c.1397-1474). Deze mis is gebaseerd op een hymne over het mysterie van ‘de Aankondiging’ en wordt vervlochten met gregoriaans en anonieme motetten uit de kostbare collectie van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap in 's-Hertogenbosch.

Cappella Pratensis
Het vocale ensemble Cappella Pratensis specialiseert zich in de polyfone meesterwerken uit de 15e en 16e eeuw, in het bijzonder uit de Lage Landen. Staand rond een centrale muziekstandaard of projectiescherm zingt het ensemble uit facsimile-uitgaven van originele koorboeken, dus rechtstreeks uit de bron. Concerten worden grondig voorbereid en wetenschappelijk onderbouwd. Daarbij werkt Cappella Pratensis nauw samen met de Alamire Foundation, Internationaal centrum voor de studie van Muziek in de Lage Landen (Universiteit van Leuven).
In contrast met deze traditionele producties werkt Cappella Pratensis regelmatig samen met verrassende partners zoals dansgezelschappen, jazzmusici en theatermakers.
Tot eind 2024 pakt Cappella Pratensis uit met het vijfjarenproject Bossche Koorboeken, waarin het ensemble de schitterende koorboekencollectie van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap in ‘s- Hertogenbosch na eeuwen weer tot klinken brengt.
Stratton Bull, Tim Braithwaite - superius
Korneel Van Neste - contratenor
Peter de Laurentiis - tenor
Marc Busnel – bassus
Artistieke leiding: Stratton Bull

 Programma
Guillaume Dufay (c.1397-1474) - Missa Ecce ancilla Domini en
gregoriaans uit de Bossche Koorboeken

Website 
Filmpje

Pastoor Loefsweg 1 Velp-Grave (NB) | info@kunstinhetkerkje.nl | RSIN/Fiscaal nummer: 816692178