ZONDAG 28 JAN 2018 • 14.30 uur

Seldom Sene
BLOKFLUITKWINTET

Entree € 15,00

Bestel kaarten

El Aire Se Serena, muziek uit Spaanse paleizen en kathedralen uit de 16e eeuw

Vijf jonge dames met een blokfluit klinkt heel simpel. Maar deze groep is juist gekozen vanwege de ‘kracht’ die zij met hun blokfluiten kunnen brengen: dat gaat klinken als een orgel in ons Kunstkerkje. Zij zullen u een heel ander beeld geven van het instrument/begrip ‘blokfluit’.

De vijf dames van Seldom Sene nemen u mee naar de Spaanse paleizen en kathedralen van de zestiende eeuw. Ze spelen prachtige bewerkingen van vocale muziek, variërend van de melancholische liederen van Juan Vásquez tot het virtuoze vuurwerk in de muziek van Antonio de Cabezón. In 2014 won Seldom Sene de eerste prijs bij het Internationaal Van Wassenaer Concours.

Seldom Sene vertolkt in het programma 'El aire se serena' (De lucht wordt ijl) de delicate melancholie in de liederen van Juan Vásquez en de rijke melodieën in de Maria-motetten van Lobo, Guerrero en Victoria. Maar geniet ook van de virtuositeit en speelse stijl van bijvoorbeeld Antonio de Cabezón in zijn glossada's: rijk versierde versies van zeer bekende chansons zoals 'Susanne un jour'.

YouTube

Pastoor Loefsweg 1 Velp-Grave (NB) | info@kunstinhetkerkje.nl | RSIN/Fiscaal nummer: 816692178